Basiscursus: Het ontstaan van het uitneembare raam.

 • Het ontstaan van het uitneembare raam:

  • De Griekse korf als een eerste aanzet:


   • Meer dan 2000 jaar terug (ook beschreven door Aristoteles in 350 vC), en

   • met aaneengesloten toplatjes in een korf met schuine wanden al enigzins manipuleerbaar!

    • De hier later toegepaste korfimkerij met vaste bouw was dus een stap achteruit!

  • François Huber (Zwitserland, 1750-1832):

   • Werd blind: liet zich een boekvormige doorbladerbare kast bouwen. De Huberkast:


   • De aansluitende ramen vormden zelf de buitenkant van de kast.

   • Intuïtief gekozen voor een goede hart op hart raatafstand.

   • Op zich goede ramen, maar nog niet echt uitneembaar
    (immers, ze zaten bij het scharnier aan elkaar vast).

   • Met propolis vastgekitte ramen, maar door de benaderbaarheid wel goed uit elkaar te wrikken.

   • Pletten van bijen bij sluiten.

  • Petro Prokopovych (Roemenië, 1775-1850):

   • de eerste kast met "uit te nemen ramen":


    - ramen volop in contact met elkaar en de kastwand, en werden dus volop met propolis vastgekit: in de praktijk: moeilijk uit te nemen ramen.

    - slechtere hart op hart raatafstand dan de Huberkast: warbouw

  • Johannes Dzierzon (Duitsland, Silezië, 1811-1906):

   • alleen toplatjes, dus alleen losse raten in Dzierzonkast:


    - qua uitneembaarheid eigenlijk niet veel beter dan de klassieke Griekse korf

    - beter dan klassiek Griekse korf: de ruimte tussen de toplatjes
    (een door Dzierzon proefondervindelijk gevonden prima hart op hart raatafstand van 38 mm: geen warbouw!)

    - bij de oren nog steeds vastgekit aan de kastwand

    - ook de ruimte boven de toplatjes werd vol gebouwd, en daarom afgeschermd met dunne plaatjes hout.

   • Achterbehandeling:

    - makkelijk los snijden van eventueel vastgebouwde zijkanten,

    - maakt dicht bijenhuis mogelijk.

  • August Freiherr von Berlepsch (Duitsland, 1815 - 1877):

   • ramen in achterbehandelingskast, maar te weinig ruimte tussen raam-zijlatten en kastwand: vastkitten.

   • juiste raatafstand handhaven door bredere oren aan de raampjes

  • Lorenzo Lorraine Langstroth (Verenigde Staten, 1810 - 1895):   • Bovenbehandeling

   • Langstroth ontdekte proefondervindelijk de afstand tussen toplatten en dekplank waarbij de toplatten niet aan de dekplank werden vastgekit.

    Op 30 oktober 1851 tijdens een wandeling 's avonds schiet het als een flits bij hem binnen: de bijenruimte moet niet alleen tussen de ramen onderling en tussen toplatten en dekplank, maar ook tussen zijlatten en de wanden en onderlatten en de de bodem van de kast worden toegepast: losse ramen

   • De Langstrothkast is de voorloper van alle moderne bijenkasten!


 • Genoemde heren hebben ook andere ontdekkingen op hun naam.

  Enkele voorbeelden:

  • François Huber:
   • paring gedurende vlucht,
   • hars als basis van propolis

  • Petro Prokopovych:
   • voorloper moerrooster (houten schot met gaten, niet altijd succesvol)

  • Johannes Dzierzon:
   • dar komt uit onbevrucht eitje