Basiscursus: De plagen en ziekten van onze honingbij - AVB.

 • Amerikaans Vuilbroed (AVB)

  • Schuldige: de bacterie Paenibacillus Larvae


  • Erg besmettelijk en niet te genezen,

   ==> vandaar: meldplicht, en vernietiging van besmette volken


  • Is besmettelijker en dodelijker dan Europees Vuilboed (EVB)


  • Amerikaans Vuilbroed is herkenbaar aan de volgende kenmerken:

   • ingezakte,verkleurde of gescheurde deksels van gesloten broed

   • leemachtige geur (zodra je de dekplank open doet)

   • Draadvorming (i.t.t. indroging bij EVB)

   • Dode larven in de raatcellen  • De herbesmettings-cyclus:

   1. Jonge poetsende bijen nemen sporen van de Paenibacillus Larvae op.

   2. Na een paar dagen worden de poetsende bijen voedsterbijen en infecteren vervolgens de larven met de sporen.

   3. De sporen worden bacteriën die zich vlot vermeerderen.

   4. Met het sterven van het broed, gaat de bacterie over tot sporenvorming.

   5. naar 1.

  • Belangrijkste preventieve maatregel: jaarlijkse raatvernieuwing.