Basiscursus: De plagen en ziekten van onze honingbij - kalkbroed.

 • Kalkbroed

  • Schuldige: de schimmel Ascosphaera apis

  • Kalkbroed uit zich vooral bij lagere temperaturen in broednest (en vooral in het voorjaar).

  • Herkenbaar aan mummies (vol sporen):
   • nog in de raat, of
   • reeds door de bijen versleept.

  • Kalkbroed is een veel voorkomende broedziekte
   (onderzoek 2008: in 36% van de volken).
   • Vooral kleine volken zijn kwetsbaar.

  • Erfelijke component:
   • vormen van een te groot broednest?
   • slecht poetsgedrag?
   • oplossing: vervangen koningin

  • De herbesmettings-cyclus:

   1. Jonge poetsende bijen nemen sporen van de Ascosphaera apis op.

   2. Na een paar dagen worden de poetsende bijen voedsterbijen en infecteren vervolgens de larven met de sporen.

   3. De sporen worden schimmels die zich in de larve vermeerderen.

   4. De larven sterven tijdens het strek- of voorpopstadium, en vormen mummies vol sporen.

   5. Naar 1 (terwijl jonge poetsende bijen de mummies uit de raat verwijderen).