Basiscursus: De plagen en ziekten van onze honingbij - de varroamijt.


 • De varroamijt (varroa destructor):

  • is een parasiet van een - in verhouding tot onze Westerse honingbij - behoorlijke grootte,

  • maakt gaten in het exoskelet, en voedt zich dan met de vetten van de pop of volwassen honingbij (en dan vooral voedsterbij),

  • is van oorsprong een parasiet van de Aziatische honingbij (Apis cerana), en

  • heeft de overstap van de Aziatische- naar onze Westerse honingbij kunnen maken doordat de mens deze twee soorten in hetzelfde gebied ging houden (van oorsprong waren die leefgebieden strikt gescheiden).


 • De gevolgen van een varroabesmetting:

  • De varroamijt is een drager/overbrenger van verschillende honingbij-ziekten.

  • Parasiteert vooral op de vetlichaampjes van pop of bij:

   • verlaagt de ziekte-weerstand van de getroffen honingbijen, en

   • zorgt voor een lagere kwaliteit (vetheid) van voedster- en winterbijen,
    die hierdoor minder in staat zijn om een volgende generatie groot te brengen.

  • Volkssterfte in de winter.


 • De voortplanting van de varroamijt:

  • De voortplanting vindt alleen in gesloten bijenbroedcellen plaats.

   • Het leven van de varroamijt
    vindt hoe dan ook grotendeels plaats in gesloten broedcel.

   • De varroamijt is kwetsbaar in broedloze perioden;
    zwermperiode = vermindering varroa.

  • Het varroavrouwtje stapt vlak voor het sluiten in de broedcel.

   • De varroamijt kan dat moment herkennen doordat bijenlarven van verschillende leeftijden verschillende (gehaltes) feromonen afgeven.

   • Er kunnen ook meerdere varroavrouwtjes tegelijk in één broedcel stappen.

  • Na 2,5 dag wordt het 1e eitje gelegd = onbevrucht = mannetje

  • Vervolgens wordt na elke 25 - 30 uur een bevrucht eitje = vrouwtje gelegd.

  • Van ei tot volwassen varroamijt duurt 7 - 8 dagen,
   waarna de paring (veel inteelt) plaats vindt.  • In de praktijk ontstaan er gemiddeld:

   • in de 12 dagen werksterbroed 2 extra vrouwtjes, en

   • in de 15 dagen darrenbroed 3 extra vrouwtjes.

  • De varroamijt heeft in interactie met het gedrag van de Aziatische honingbij
   een voorkeur voor darrenbroed ontwikkeld.

  • Een varroavrouwtje stapt in haar leven 2 tot 3 keer in een broedcel om voort te planten.


 • De verspreiding van de varroamijt:

  • door de imker:
   • via het tussen verschillende volken uitwisselen van broedramen
   • door het van elders betrekken van volken
   • door het over flinke afstanden verplaatsen van volken

  • door de bijen:
   • door het roven bij andere volken
   • door rondtrekkende darren
   • door vervlieging van bijen
   • door het zwermen.


 • Bestrijding varroamijt volgens door WUR aanbevolen 3-gangen-menu: