Basiscursus: De plagen en ziekten van onze honingbij.

 • Onze honingbij wordt zowel belaagd door:

  1. andere dieren (plagen), als

  2. micro-organismen (ziekten).


  Ad A: Plagen.

 • Bij plagen kan het gaan om:

  1. parasieten in en/of op onze honingbij,

  2. predatoren die honingbijen oppeuzelen, en/of

  3. tot overlast leidende dieren.
  Ad B: Ziekten.

 • De door verschillende micro-organismen veroorzaakte bijenziekten kunnen specifiek

  • óf broedziekten,

  • óf imagoziekten zijn,

  • maar ook voor zowel broed als imago ziekmakend zijn.


  Voor de meeste imkers is kennis van de volgende ziekten voldoende
  (maar er zijn er meer):