Basiscursus: de praktijklessen en eventueel vervolg.
 • Na de theorie:

  Volgen de praktijklessen.

  Te Apeldoorn:
  • worden deze gegeven op de zaterdagmiddag, en
  • krijgen de cursisten (ijs en weder dienende) vanuit de basiscursus een broedaflegger.

  Aan het eind van de basiscursus kan de cursist examen doen voor het NBV-diploma 'Basiscursus Bijenteelt',
  maar de cursist kan ook (bij voldoende aanwezigheid) kiezen voor een getuigschrift.

 • Na de basiscursus:

 • Kan de ex-cursist zelfstandig imkeren, maar ter verdere bekwaming te Apeldoorn ook nog de NBV-cursus 'Voortgezet Imkeren' volgen.

  In 'Voortgezet imkeren' krijgt de cursist zowel verdere begeleiding bij zijn/haar imkerpraktijk, als een verdergaande verbreding en verdieping van zijn/haar imkerkennis.