Spijlen

Uit Imkerpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een opgespijlde korf

Een bijenkorf moet voor gebruik worden gespijld. Dit spijlen is nodig om de volgende redenen:

 1. de spijlen [1] bovenin de korf geven richting aan de raatbouw, en
 2. de spijlen dwars door de korf geven stevigheid aan de door de bijen te bouwen raten (en aan de korf).


ad 1.

De meeste korfimkers gebruiken koudbouw in hun korven. In dat geval worden er in het 'plafond' van de korf van achter naar voren, en op raatafstand van elkaar, een aantal spijlen aangebracht. Het aantal hangt af van de grootte van dat 'plafond'. Om er nog zekerder van te zijn dat de bijen hier hun raatbouw zullen beginnen kan een klein stukje raat (of kunstraat) aan die spijlen worden gesmolten.


ad 2.

 • Op de halve hoogte van de korf gaat een centerspijl eveneens van voor naar achter door de korf;
  • deze spijl is vooral bedoeld ter versteviging van de korf (bij een hoge korf zou je 2 centerspijlen kunnen doen die de korf in 3 gelijke hoogtes verdeeld: bij een brede korf zou je twee 'center'spijlen naast elkaar kunnen doen);
   • deze versteviging van de korf is onder andere van belang bij eventueel vervoer van meerdere boven elkaar te stapelen korven. Korven moet je liggend op elkaar stapelen (want rechtop worden de onderste raten ingeduwd). In zo'n geval stapel je uiteraard wel zo dat de raten verticaal blijven, en in die richting geven de centerspijlen dan ook de benodigde verticale steun, anders worden ook dan de korven en de raten in elkaar geduwd),
 • zowel onder als boven de centerspijl worden er overdwars spijlen door de korf gestoken, telkens 2 naast elkaar die dan aldus het horizontale vlak in 3 gelijke gedeelten verdelen. Verticaal zitten deze dwarsspijlen iets meer dan handbreedte van elkaar. De hoogte van de korf bepaalt het aantal benodigde dwarsspijlen;
  • de dwarsspijlen geven vooral versteviging aan de raten (waar ze immers dwars doorheen gaan en waaraan de bijen de raat bevestigen).


In geval van warmbouw gaan de kopspijlen overdwars, en de dwarspijlen van voor naar achter (maar dus nog steeds dwars door de raten).

Een hogere en/of bredere korf geeft je meer spijlen dan een lagere en/of smallere korf.


Voetnoten

 1. De spijlen worden vaak gemaakt van eenjarige takken van de vuilboom. Ze krijgen aan één kant een punt om ze goed door het stro te kunnen duwen (eventueel wordt met een metalen pen voorgestoken). De stompe achterkant van de spijl moet niet geheel in het stro verdwijnen, want dat maakt het later weer verwijderen van de spijlen (als de raten weer moeten worden uitgebroken) een stuk lastiger.