20/30 minuten

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Voordracht door Roger Depuydt te Aalter op 19 oktober 2007.

(overgenomen vanaf http://home.versateladsl.be/marcodepauw/honingbij/)


Sinds 1997 testen zo’n 600 imkers een bedrijfsmethode uit in een vijftiental landen. Een methode van imkeren waarbij een 20 à 60 minuten arbeid per jaar en per volk voldoende zijn om tot een deugdelijk resultaat te komen. De man achter het hele project is de Zwitser Rudolf von Schumacher. Zijn werkwijze is in de eerste plaats bestemd voor kasten met gelijke rompen zoals simplex e.a..

Von Schumacher vat de oogmerken van zijn methode, die nog altijd in ontwikkeling is, als volgt samen:

 • Maximalisering van de opbrengst per arbeidsuur.
 • Eenvoud: enkel bewerkingen met hele rompen; vrijwel geen ingrepen op individuele ramen.
 • Geen verplaatsing van kasten op en naar de stand met uitzondering van de honinghoogsels en de rompen voor broedafleggers.
 • Naargelang de gekozen variante maximaal 20 of 30 minuten werk per volk en per jaar –varroabestrijding niet inbegrepen- met een hogere opbrengst dan bij gewone bedrijfsmethoden.
 • Systematisch vervanging van raat en moeren zonder drastische ingrepen in de volken en zonder opzoeken van de moer.


De Werkmethode

20-30-1.GIF

De methode bestaat uit vier of zes stappen volgens de keuze van de imker voor de 20’ of 30’ methode.

 • Stap 1: omzetten broedrompen;
 • Stap 2: omzetten broedrompen;
 • Stap 3: omzetten broedrompen;
 • Stap 4: slingeren lenteoogst en zwermverhindering;
 • Stap 5: slingeren zomeroogst en uitbreiden met vlieger;
 • Stap 6: volken verenigen.

Bij de 20’ methode vallen stappen 1 en 6 weg, zoals op het schema is te zien. Het schema geeft ook de ouderdom van de wasraat en eventueel die van de moer weer, als deze aanwezig is.