Apidae

Uit Imkerpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Grijze zandbij.
Roodharige wespbij.
Gewone Sachembij.
Vosje.
Heggerankbij.
Behangersbij.
Roodgatje.


De bij (Apidae) is een familie van insecten die op ieder continent met tweezaadlobbige planten voorkomen (oftewel, alleen niet op Antarctica).

Momenteel zijn er circa 20.000 bijensoorten bekend, waarvan er 369 ooit zijn waargenomen in de Lage Landen (in Nederland alleen 363).


De bij onderscheidt zich van de verwante families van wespen en mieren door het vegetarische dieet van nectar en stuifmeel, ook de larven van bijen zijn vegetarisch. Wespen en mieren consumeren op enig moment in hun individuele ontwikkeling ook dierlijk materiaal.


Men onderscheidt eusociale bijen (zoals onze honingbij) en solitaire bijen. De eursociale bijen leven (soms slechts een gedeelte van het jaar) in een volk. De solitaire bij doet alles alleen: nestmaken, voedselzoeken, eileggen. Soms liggen de nesten van solitaire bijen dicht bij elkaar waardoor ze kolonies vormen, maar dat hoeft niet.


Ook hommels behoren tot de groep eusociale bijen. Hommels kunnen worden beschouwd als bijen met een langere beharing die daardoor ook in koelere omstandigheden overleven. In Nederland komen 29 hommelsoorten voor. Hiervan zijn er slechts 5 soorten nog algemeen, de andere hommelsoorten zijn inmiddels zeldzaam, ernstig bedreigd of bijna uitgestorven.


Bijna 60% van alle bijensoorten worden bedreigd in hun voortbestaan.


Veel vliegen lijken op bijen. Deze mimicry biedt deze vliegen een bescherming tegen de roofdieren die het op vliegen hebben voorzien, maar terugdeinzen voor bijen (die veelal middels hun angel een verweer hebben). Zo is ook de zogeheten blinde bij geen bij, maar een vlieg.


Om de volgende redenen wordt er binnen Imkerpedia geen online bijengids (meer) onderhouden:

  • er bestaat elders al een goed initiatief, te weten: Nederlandse bijen en hun relaties.
  • kennis van al deze bijen is reuze interessant, maar heeft niet een directe samenhang met het hoofonderwerp van Imkerpedia: het houden van onze honingbij.


Kleine roetbij.