Arie Koster

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Arie Koster in zijn eigen tuin met zijn 'Planten Vademecum voor tuin, park en landschap' in de hand.

Arie Koster, (stads)ecoloog, bioloog, imker, expert op het gebied van bijvriendelijke inrichting van het openbaar groen, heeft de liefde voor plant en dier al van huis uit meegekregen. Zijn vader was in Schiedam tuinman en had een volkstuin.

Op zijn veertiende solliciteerde Arie bij dierentuin Blijdorp maar ze vonden hem te jong voor zondagdiensten (!).

Arie trad vervolgens in zijn vaders voetsporen door hovenier te worden bij een firma die particuliere tuinen en gemeentelijk groen verzorgde. Hij besloot avondopleidingen te volgen voor gediplomeerd hovenier.

Na een korte periode in de chrysantenteelt sloeg hij een geheel andere weg in en werd hij vormingswerker.

Na acht jaar vormingswerk vatte hij in 1975 de draad van flora en fauna weer op door biologie te gaan studeren aan de Utrechtse universiteit. Hij deed onderzoek naar maskerbijen, waardoor hij verzeild raakte bij steenfabrieken in het rivierenland en aan spoorlijnen, waar deze insekten veelvuldig voorkomen.

Hij kwam aansluitend als spoorwegbioloog bij de NS terecht, trad in dienst bij de Adviesgroep Vegetatiebeheer van het ministerie van landbouw en werkt sinds 1989 als stadsecoloog aan de Dorschkamp, instituut voor bosbouw en groenbeheer te Wageningen.


Door de naspeuringen van Arie Koster konden veel planten aan de inheems flora worden toegevoegd. Bijen hebben daarbij zijn speciale interesse (niet alleen onze honingbij, maar ook 'Wilde bijen'). In zijn 'Planten Vademecum voor tuin, park en landschap' vermeldt hij bij elke plant de mate waarin deze door onze honingbij wordt bezocht.

In de aanloop naar het 'Internationaal jaar van de biodiversiteit 2010' heeft Arie Koster in 2009 het initiatief genomen tot de online bijenhelpdesk.


Bibliografie

 • Verspreiding en betekenis van de Nederlandse spoorwegflora (1984)
 • Het genus Hylaeus in Nederland (Hymenoptera, Colletidae) (1986)
 • Insektenbeheer : gewenst beheer van sterk door de mens beïnvloede levensgemeenschappen zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied (1988)
 • Vegetatiebeheer op spoorwegemplacementen (1988)
 • Stedelijk groen natuurlijker (1989)
 • Voorstellen voor het beheer van bijzondere vegetaties langs lijngedeelten van de Nederlandse Spoorwegen (1989)
 • Uitslag enquête groenbeheer in Nederlandse gemeenten 1990 (1990)
 • Natuurlijker groenbeheer in Nederlandse gemeenten (met Mariëtte Claringbould) (1991)
 • Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier (1991)
 • "Natuurlijker groenbeheer in de gemeente Weesp" (1992)
 • Vademecum wilde planten : met determineertabellen en aanwijzingen voor groenbeheer (1993)
 • De groene omgeving : een bijdrage aan een gezonde samenleving (1994)
 • Ecologisch beheer van beplantingen in het stedelijk gebied (1998)
 • Van tegeltuin tot lusthof : een verkenning van de mogelijkheden voor groen en natuur in groenarme straten, buurten en compacte woonwijken of Vinexlocaties : een onderzoek in het kader van het programma Stad-Land van het ministerie van LNV (1998)
 • Honingwinning in relatie tot maatschappelijke aspecten (1999)
 • Ecologisch groenbeheer in Veenendaal rond het jaar 2000: een evaluatie van het beheer in de negentiger jaren (2000)
 • Wilde bijen in het stedelijk groen: een evaluatie van het ecologisch groenbeheer (2000)
 • Wilde bijen in relatie tot het groenbeheer in Barneveld en Voorthuizen: een inventarisatie van wilde bijen in het openbaar groen (2000)
 • Wilde bijen in relatie tot het groenbeheer in de stad Ede: een evaluatie van het ecologisch groenbeheer (2000)
 • Openbaar groen op ecologische grondslag (proefschrift) (2001)
 • Ontwikkeling van natuur in de Nederlandse steden (met A. Oosterbaan, J.H. Spijker) (2001)
 • Groene wensen van bedrijven: resultaten van een onderzoek op bedrijventerreinen in Veenendaal (met A. Oosterbaan) (2002)
 • Natuurlijk groenbeheer in Leiden (2003)
 • Plantenvademecum voor tuin, park en landschap (2007)


Bronnen

 • F.G. De Ruiter. Bioloog A. Koster inventariseerde flora langs spoorbaan; Groene corridor doorgelicht. NRC, Vrijdag 10 mei 1991.
 • Rijnpost (23-04-2009)
 • Schrijversinfo.nl