Bijeneter

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken
De Europese bijeneter.

Wat wij dé bijeneter noemen betreft in feite alleen de 'Europese bijeneter' (Merops apiaster) die slechts één van de 26 soorten uit de familie der bijeneters is.

Bijen vormen uiteraard een zeer groot deel van zijn menu, maar daarnaast eet de Europese bijeneter ook andere relatief grote insecten als sprinkhanen, libellen en wespen. De Europese bijeneter is immuun voor de bijen- en wespensteken, maar weet bij voorkeur de angels van de insecten tegen een tak af te wrijven.

De Europese bijeneter leeft in groepen en broedt dan ook in kolonies in holen. Bij voorkeur in holen op hoogte, maar soms ook in holen in de grond.

De Europese bijeneter komt vooral in zuidelijk Europa voor, en overwintert in zuidelijk Afrika. Met de stijging van de gemiddelde dagtemperaturen komt de vogel nu echter ook (steeds meer) in de Lage Landen voor. Zelfs als incidentele broedvogel.