Dopverjonging

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Normaal zal een bijenvolkje bij het ineens missen van de koningin redcellen gaan aanzetten op de jongste (1e dags) larfjes. Soms worden er echter ook redcellen aangezet op oudere larven (tot 4e dags larfjes aan toe), met als gevolg:

 • dat er sprake is van kleinere - wellicht slechter presterende - koninginnen (omdat ze in het larvale stadium een kortere periode koninginnengelei hebben gehad), en
 • dat er eerder een jonge koningin is dan de imker verwacht, met als mogelijke gevolgen:
  • dat er onverwacht sprake kan zijn van een zwerm, of
  • dat de eventuele introductie van een vreemde moer mislukt omdat het volkje inmiddels toch al weer een eigen moer heeft,
  • etc.

Bij de dopverjonging worden uiteraard niet echt de doppen jonger gemaakt, maar wordt 4 dagen na het verwijderen van de oude koningin (of het maken van de broedaflegger, etc.):

 • eerst geconstateerd dat er al wel open redcellen zijn, om daarna
 • alle dan eventueel al gesloten redcellen te verwijderen.
  • De na 4 dagen al gesloten redcellen zijn immers (gezien de lengte van de larvale periode) per definitie aangezet op larven van 3 dagen of ouder.

Op het moment van de dopverjonging moeten er ook al wel open redcellen zijn omdat de op jongere larven aangezette redcellen juist wèl welkom zijn:

 • om de toekomstige jonge koningin (die wel voldoende koninginnegelei heeft gehad) te leveren, of
 • voor het aldus "zeker stellen" van de timing van een eventuele vervolgactie door de imker.

Als je op het moment van de dopverjonging ook alle open redcellen verwijdert dan gaan de bijen (als er nog larven beschikbaar zijn) wederom redcellen aanzetten, maar ... na 4 dagen zijn inmiddels alle eitjes uitgekomen, en zijn er hooguit nog 2e en oudere dags larfjes beschikbaar om redcellen op aan te zetten) ...