Electromagnetische straling

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Over electromagnetische straling en gezondheid zijn duizenden onderzoeken en opiniestukken geschreven, maar er is geen enkele studie die met gedegen onderzoek en een onderbouwende theorie aantoont dat radiogolven de gezondheid schaden[1]. Toch wordt met name de mobiele telefoon bij herhaling door de pers genoemd als grote verantwoordelijke voor de bijensterfte.

Zo werd in het voorjaar van 2007 opnieuw in allerlei media bericht (of beter gezegd: zonder nader bron-onderzoek van elkaar ovegenomen) dat mobiele telefonie dé oorzaak zou zijn van de massale bijensterfte.

Wèl uitgevoerd bron-onderzoek leerde alras dat de onderhavige berichtgeving op dat moment voortkwam uit het duitstalige onderzoek gepubliceerd op http://www.bienenarchiv.de/forschung/2002_hf-felder/hf_felder.htm) dat je ook in deze pdf kunt lezen. Van betreffende publicatie geeft eigenlijk alleen de titel (Eine neue Bedrohung für Bienenvölker? - Einwirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf Bienenvölker) aanleiding tot enige ophef. Het onderzoek (al met al bleek het te gaan om een onderzoek met slechts 4 bijenkasten bestaande uit 2 onderzoekskasten en 2 controlekasten) en de onderzoeksresultaten staven de titel geenszins.


Onderstaand de foto van de proefopstelling. Tussen de 2 onderzoekskasten stond een zendertje met klein bereik. Door dat kleine bereik hoefden (volgens de onderzoekers) de controlekasten niet zo ver van de onderzoekskasten hoeven te staan. Op de onderstaande foto zie je nogmaals de onderzoekskasten, en iets verderop de 2 controlekasten.
EM-onderzoek-antenne.jpg EM-onderzoek-opstelling.jpg


Dat een dergelijk onderzoek (of eigenlijk een dergelijke titel van een onderzoek) zoveel impact heeft gehad zegt vooral veel over hoe de media werken.

Inmiddels is in 2011 en 2012 een onderzoek gedaan waarbij bleek dat bijen uit voor electromagnetische straling afgeschermde kasten[2] op allerlei eigenschappen (zoals de snelheid van ontwikkeling van ei tot bij, en het vermogen tot oriënteren) niet verschillen van bijen uit niet afgeschermde kasten. Zie deze pdf.


Voetnoten

  1. Dirk Koppenaal. Skepter, jaargang 22 (2009), nr. 1
  2. Volgens het pricipe van de kooi van Faraday.