Imkerpedia:Algemeen voorbehoud

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Achtung-orange.png   Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen

Deze internet-encyclopedie wordt uiteindelijk geschreven door eenieder die zich daartoe via het Imkerforum van bijenhouden.nl aanmeldt. Hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen die zichzelf kennelijk deskundig acht, mag wijzigingen in de tekst aanbrengen. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere deelnemers betrekkelijk snel opvallen en worden gecorrigeerd. Zoals de ervaring van de deelnemers leert, is de tendens dat artikelen steeds uitgebreider en juister worden; incidenteel zal een terugval kunnen voorkomen.
Het is dan ook verstandig om naast deze encyclopedie ook andere naslagwerken of specialistische boeken te raadplegen.

Nuvola apps edu languages.png   Ziet u een onjuistheid?

Als u meent een fout te bespeuren, staat het u vrij om u te registreren en daarna deze fout zelf te verbeteren, of een opmerking hierover te maken op de overlegpagina die bij iedere pagina hoort. We willen u ook van harte aanmoedigen dit te doen. Voor een waarschijnlijk snellere reactie kunt u het ook aankaarten op het Imkerforum van bijenhouden.nl of via een email aan de webmaster.

Symbol declined.png   Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die deze encyclopedie schrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de artikelen. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.
Er zijn gebruikers die extra mogelijkheden op technisch niveau hebben op deze website, zoals het verwijderen van pagina's, beveiligen van pagina's en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Dit zijn mogelijkheden die gewone gebruikers niet hebben.
Als er volgens u een probleem is, neem dan eerst informeel om het probleem kenbaar te maken en te zoeken naar een oplossing.

Heckert GNU white.png   Auteursrecht teksten

Al het tekstuele materiaal op Imkerpedia valt onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen.
Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende terwijl dat wel nodig is, meld het dan aan de webmaster of verander de tekst zelf. Vermeld dan bij voorkeur wel in de bewerkingssamenvatting de reden van de verandering / verwijdering.

Soupçon de copyright.png   Auteursrecht afbeeldingen, audio, video en andere media

Voor afbeeldingen / audio / video / andere media op Imkerpedia geldt dat deze níet allemaal vallen onder de Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen-licentie. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. De gebruiker van Imkerpedia is zelf verantwoordelijk om hierop te letten.
Door op een afbeelding of link naar de beschrijvingspagina van een ander medium in een artikel te klikken kan zekerheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding / audio / video / andere media gebruikt kan worden.
Als er bij de (beschrijvingspagina van de) afbeelding / audio / video / andere media níets is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van worden uitgegaan dat er wèl externe auteursrechten op de afbeelding / audio / video / andere media rusten.