Krantenmethode

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Den krantenmethode is een methode om twee volken te verenigen. Schertsenderwijze wordt dan ook wel eens gezegd dat men de bijen de krant laat lezen. Bij deze vereniging worden twee volken bovenop elkaar gezet gescheiden door een krantje waar alvast een paar gaatjes in zijn gemaakt. De bijen knagen zich dan via de krant naar elkaar toe. De drukinkt zorgt ervoor dat beide volken bij aanvang dezelfde geur hebben zodat ze vlot aan elkaar wennen. Het samen opruimen van de snippers zorgt vervolgens ook voor verdergaande saamhorigheid en vermenging van de geuren.


Deze methode kan het best laat in de middag worden gestart zodat de bijen direct een nacht moeten samen doorbrengen voordat de situatie aanbreekt dat (een gedeelte van) de bijen zich op de nieuwe locatie moet oriënteren.

Vooafgaand aan het verenigen moeten beide volken eerst naast elkaar zijn ingevlogen. Een te verenigen volk van elders kun je daartoe direct op de gewenste plaats zetten, maar als twee volken van dezelfde standplaats moeten worden verenigd - en niet al naast elkaar staan - dan wordt eerst langzamerhand (met een halve bijenkast verplaatsing per vliegdag) naar die situatie toegewerkt.

Na het verenigen wordt de combinatie van de twee volken in het midden van de twee oude plaatsen gezet.


Bij het verenigen van volken van ongelijke sterkte wordt het sterke volk meestal onder gezet. Het versterken van een volk met een portie bijen kan ook zo worden uitgevoerd.

Bij het verenigen van een moergoed volk met een probleemvolk (waarin bijvoorbeeld een jonge moer niet aan de leg is gekomen) wordt het moergoede volk echter juist meestal bovenop geplaatst. Op die manier voorkom je dat er veel vreemde bijen op weg naar de vliegspleet de voor hun vreemde moer moeten passeren met alle risico's vandien.

De krantenmethode is ongeschikt voor het verenigen van een goed volk met een volk met eierleggende werksters. De krantenmethode kan daarbij pas worden toegepast nadat de eierleggende werksters zijn geneutraliseerd.


De krantenmethode heeft als bijkomend voordeel dat er ook varroa uit het volk worden verwijderd omdat de vele afgebeten minuscule krantensnippers hetzelfde effect hebben als poedersuiker bij de poedersuikerbehandeling.