Kunstzwerm

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Kunstzwermen worden gemaakt om natuurzwermen te voorkomen. Met natuurzwermen raakt de bijenhouder immers (als hij geen zwermvallen gebruikt) bijen kwijt, en dat gaat ten koste van het verkrijgen van productievolken.

Een belangrijk onderdeel van de verschillende manieren om een kunstzwerm te maken is het ter plekke localiseren van de koningin. Bij de ene kunstzwerm omdat ze mee gaat, bij de andere omdat ze juist niet mee moet gaan. Dit is een belangrijke reden dat koninginnen worden gemerkt.

We onderscheiden de volgende kunstzwermen:

In al deze gevallen is er sprake van een zodanige splitsing dat er een gedeelte met koningin (= de kunstzwerm) ontstaat en een gedeelte zonder koningin (dat zelf een nieuwe koningin mag maken of waaraan een nieuwe koningin wordt toegevoegd).

Omdat een broedaflegger niet de oude koningin meekrijgt kan dat geen kunstzwerm genoemd worden. Een broedaflegger is meer een methode om nieuwe volkjes te kweken en/of een methode om tijdelijk de zwermneiging van het donatievolk te verminderen.