Kunstzwerm

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Kunstzwermen worden gemaakt om natuurzwermen te voorkomen. De imker wil het natuurzwermen meestal om de volgende redenen voorkomen:

  • Met natuurzwermen raakt de imker (als hij geen zwermvallen gebruikt) bijen kwijt, en dat gaat ten koste van het verkrijgen van productievolken.
  • Imkers met buren willen meestal voorkomen dat die buren er last van krijgen.


Een belangrijk onderdeel van de verschillende manieren om een kunstzwerm te maken is het ter plekke localiseren van de koningin. Dit is een belangrijke reden dat koninginnen worden gemerkt.


We onderscheiden de volgende kunstzwermen:

In al deze gevallen is er sprake van een zodanige splitsing dat er een gedeelte met de oude koningin (= de kunstzwerm) ontstaat en een gedeelte zonder koningin (dat zelf een nieuwe koningin mag maken of waaraan later een nieuwe koningin vanuit de koninginnenteelt wordt toegevoegd).


Omdat zowel de broedaflegger als de schudzwerm niet de oude koningin meekrijgen kunnen dat beter geen (natuurzwermen vervangende / verhinderende) kunstzwermen worden genoemd. Zowel een broedaflegger als een schudzwerm zijn vooral manieren

  • om nieuwe volkjes te kweken, en/of
  • om de zwermneiging van het donatievolk te onderdrukken[1].

Voetnoten

  1. Onderdrukken is menigmaal slechts een tijdelijke oplossing. Het voorzwermen wordt immers pas definitief verhindert met het uitnemen van de koningin (meestal dus bij het maken van een echte kunstzwerm).