Oxaalzuur druppelen

Uit Imkerpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De theorie

Het oxaalzuur druppelen is een vorm van varroabestrijding.

 • 'Oxaalzuur druppelen' doe je in de broedloze periode in de winter (voor een nadere precisering zie voetnoten [1] en [2]) op de dichte wintertros van bovenaf tussen de straatjes.
  • De te gebruiken concentratie van oxaalzuur betreft 35 gram oxaalzuur opgelost in 1 liter suikerwater van 1:1.
   • Denk ook aan de temperatuur van de oplossing: liefst zo dicht mogelijk de temperatuur van de wintertros benaderen.
  • Druppel per bezet straatje bijen 5 ml van de oplossing (bijvoorbeeld met een injectiespuit waarop een maatvoering staat).
  • De buitentemperatuur moet tussen de -5 en +5 graden Celsius liggen:
   • zodat er niet of nauwelijks bijen van de tros opvliegen (die soms niet meer goed op de vliegopening zijn georiënteerd, en derhalve de weg terug niet meer kunnen vinden),
   • zodat de bijen dan op een compactere tros zitten en daardoor de oplossing beter, en daardoor effectiever, aan elkaar overbrengen, en
   • zodat de bijen dan op een compactere tros zitten en er daardoor geen druppels tussen de bijen door op de bodem, in plaats van op de bijen, terecht komen.


Een fotoreportage

Vullen doseerspuit.
5 mililiter per straatje.
Dekplank lichten.


Een filmpje

In onderstaand filmpje wordt het druppelen uitgevoerd bij verschillende typen kasten op 1 of 2 broedkamers. Ook de mijtenval na acht dagen wordt getoond.

Het starten van het filmpje kan soms even wat meer tijd kosten. <VideoFlv>/movies/oxaal-druppelen.flv</VideoFlv>

De houdbaarheid van de water-suiker-oxaal-oplossing

De toename van HMF in een oxaaloplossing van 60 gram oxaal in suikerwater van 1:1.

Het onderstaande kan worden geconcludeerd uit een onderzoek van het Schweizerisches Zentrum für Bienenforschung:

De houdbaarheid van de gemaakte water-suiker-oxaal-oplossing - waarbij vooral het ontstaan van HMF een belangrijke rol speelt - hangt sterk af van de bewaaromstandigheden, en dan vooral de bewaartemperatuur. Als je de oplossing bij 15 °Celsius of warmer bewaart dan wordt het voor bijen giftige HMF-gehalte[3] al snel overschreden. Het is daarom zeer aan te bevelen om de water-suiker-oxaal-oplossing veel kouder te bewaren[4] of anders zeer snel toe te passen.

Bij een bewaartemperatuur van 4 °Celsius of kouder ontstaat er nagenoeg geen HMF, en tot meer dan een jaar na het samenstellen bleef de concentratie oxaalzuur in de oplossing ongewijzigd, en dus naar verwachting werkzaam.


Gerelateerde informatie:


Voetnoten

 1. Juist volken met een hogere varroabesmetting zullen pas later in het jaar stoppen met broeden (bij volken die pas eind september een effectieve varroabehandeling krijgen kun je nadien zelfs nog een toename van het broed zien). Volken met een lage besmetting kunnen daarentegen juist al vanaf eind oktober broedloos zijn (zie het onderzoek in de PPO-folder "Op tijd bestrijden van varroa redt de winterbijen" uit juni 2007). Ergens in de tweede week van januari van het volgende jaar kun je al weer het eerste gesloten broed in het volk aantreffen. Voor een optimale werking van het 'druppelen van oxaalzuur' dient deze (afhankelijk van de eerste koudeprik) ergens tussen half december en de tweede week van januari te gebeuren, met een voorkeur voor een koude dag in december.
 2. Als er in de herfst - tot aan de kortste dag - geen koudeprik is, dan is het mogelijk dat het volk nimmer geheel broedloos is. In dergelijke omstandigheden is de effectiviteit van het 'oxaalzuur druppelen' geringer omdat oxaalzuur niet in gesloten broed werkt.
 3. Van 20 milligram per kilo.
 4. De oplossing dan uiteraard wel zo herkenbaar maken of afzonderen dat abusievelijke menselijke consumptie wordt voorkomen !!!!!