VS-kast

Uit Imkerpedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Omschrijving

Bijenstal van Johan de Vries met nagebouwde VS-kasten met lagere buitenranden.[1] Geheel rechts staat, helaas niet geheel zichtbaar, een originele VS-kast conform de tekeningen van Versteeg.

V.S. = Veranderde Simplexkast, maar werd in de volksmond al gauw ongedoopt tot Verbeterde Simplexkast. Onderstaand de geschiedenis hoe deze verbeteringen tot stand kwamen:


In de Hoofdbestuursvergadering van de VBBN op 5 Juli 1926 vraagt een van de toenmalig hoofdbestuursleden (te weten H.C.Versteeg uit Apeldoorn) in de rondvraag: „Zijn er ook in het archief der Vereeniging teekeningen waarop de juiste maten voorkomen van diverse bijenkasten en welke zouden kunnen dienen als leiddraad voor den zelf aanmaak van kasten?"[2]

Aanleiding voor deze vraag is:

  • dat Versteeg meermalen afwijkingen van enige millimeters bij kasten van verschillende fabrikanten constateerde, en
  • om zelfbouw (dat was de korfimker immers gewend) gemakkelijker te maken.


Dergelijke tekeningen bleken niet te bestaan waarna Versteeg het op zich nam om in deze leemte te voorzien, en hij richtte zich allereerst op de Simplexkast.


Versteeg meldt in het maandschrift van februari 1926 bovenstaande verbeteringen van de VS-kast (ten opzichte van de Simplexkast). Getuige de laatste opmerking was de heer Versteeg niet gespeend van humor.

In het maandschrift van september 1926 plaatst toenmalig secretaris Joh.A. Joustra namens Versteeg de oproep: "Teneinde echter een zoo goed en bruikbaar mogelijke Simplex te ontwerpen, zou het ons aangenaam zijn, van hen, welke meenen eene verbetering aan dien kast te hebben aangebracht ons daarvan op de hoogte te stellen, liefst met korte beschrijving en schetsteekeningetje."

Hierop ontving Versteeg veel reacties die hij (door ene Architect den Heer J.A. Heuvelink) in de tekening liet opnemen: "In het bezit nu van al deze gegevens, hield ik besprekingen met verschillende ervaren kast-imkers en vooraanstaande mannen op bijenteeltgebied ... bij alles is lang stil gestaan, gewikt en gewogen en het naar meening meest goede genomen en zoo is tot stand gekomen de V.S. (Veranderde Simplexkast.)"

Naar aanleiding van de oproep van Joustra was er ook een inzending die Versteeg bijzonder opviel en leidde tot de eveneens op de Simplex gebaseerde HCV-kast.

De tekeningen van de VS-kast kon men indertijd verkrijgen door 70 cent (guldentijd uiteraard) aan de VBBN over te maken.


Een beschrijving van deze VS-kast is tevens te vinden in 'Bijen en Bijenhouden' van J,G. de Roever pagina 235


Voorkomen

Her en der kun je nog steeds een VS-kast tegen komen, maar de VS-kast is er uiteindelijk niet in geslaagd om de "normale" simplexkast te verdringen. Die normale Simplexkast is voor wat betreft de hoogte van de buitenrandafmetingen inmiddels wel verbeterd.

Johan de Vries gebruikt anno 2010 de VS-kast nog steeds: Het in mijn ogen grootste voordeel van de VS t.o.v.de standaard Sinplex zijn wel de ruimere buitenranden. Bij de standaard simplex klemde dit nog wel eens om de binnenbakken, die soms nogal eens krom trokken. [1]


De stal van Jaap van Assenbergh met daarin door hem zelf gemaakt VS-kasten. Het zijn de groene kasten met de gebroken kappen. [3]

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Forumdeelnemer Carnica. 7 januari 2010 op het Imkerforum
  2. Artikel "Werkteekeningen Bijenkasten" van H.C.Versteeg in het Groentjes-archief februari 1926
  3. Forumdeelnemer Jaap van Assenbergh. 8 januari 2010 op het Imkerforum


Navigatie